karditsa365.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΘΕΣΣΑΛΙΑΚΑΡΔΙΤΣΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης τηλεμετρίας θέτει σε λειτουργία η ΔΕΥΑΚ

Κοινοποίηση

Β. Τσιάκος: Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού της επιχείρησης

Από τον Δήμαρχο Καρδίτσας και πρόεδρο της ΔΕΥΑ κ. Βασίλη Τσιάκο υπογράφηκε με τον ανάδοχο, η σύμβαση που αφορά την προμήθεια για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε και ο τεχνικός διευθυντής της επιχείρησης κ. Αχιλλέας Ζαγορίτης. Η εν λόγω πράξη έχει σαν στόχο τη σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου, τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού, τον έλεγχο – περιορισμό των διαρροών και τη βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος και πρόεδρος της επιχείρησης δήλωσε: «Πρόκειται για μια ακόμη μεγάλη παρέμβαση που υλοποιεί η ΔΕΥΑ Καρδίτσας στην κατεύθυνση του περαιτέρω εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξής της. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προμήθειας και την ολοκλήρωση της πράξης μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας ότι θα έχουν ακόμη καλύτερες υπηρεσίες σε ότι αφορά την ύδρευση. Να τονίσω κλείνοντας πως η ΔΕΥΑ ήδη υλοποιεί ένα πολύ μεγάλο έργο που αφορά στην αντικατάσταση των παλαιών υδρομέτρων με ψηφιακά ενώ μεγάλες είναι οι παρεμβάσεις και σε δομές της όπως ο βιολογικός και το σύστημα αποχέτευσης. Τελικός στόχος όλων μας είναι οι ακόμη καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες μας» κατέληξε ο κ. Τσιάκος.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού αναβάθμισης Είκοσι Τεσσάρων (24) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.)με σκοπό την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του δικτύου της πόλης της Καρδίτσας. Μέσω των σταθμών αυτών θα αναβαθμιστούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου της πόλης της Καρδίτσας και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το σπαταλούμενο νερό.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έντεκα χιλιάδων (11.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) με παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες υδατοπαροχές του δικτύου ύδρευσης των ΔΕ Καρδίτσας, Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης και σταθερού δικτύου επικοινωνίας (FixedNetwork) για την απομακρυσμένη λήψη των ενδείξεων μέσω αναμεταδοτών και συγκεντρωτών δεδομένων,
 • Προμήθεια Φορητού Σταθμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) με σκοπό τη λήψη δεδομένων από τους ψηφιακούς υδρομετρητές και τη μέτρηση παροχής σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου,
 • Επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ). Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και προσθήκες λογισμικών για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας ψηφιακών υδρομετρητών και την ενσωμάτωση σε αυτών και σε ενιαία βάση των σημάτων από τους νέους σταθμούς.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» που αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και άλλων συναγερμών που συνδέονται με κρίσιμες καταστάσεις σε υδροληψίες του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί περίπου 15.000 αντικαταστάσεις υδρομέτρων.

Με την επέκταση του συστήματος με τις δύο παραπάνω πράξεις, βασικοί στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας είναι:

 • να μειώσει σημαντικά το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού, οφειλόμενο στην υποεγγραφή του υφιστάμενου μετρητικού συστήματος οικιακών καταναλώσεων,
 • να εντοπίσει και να καταστείλει φαινόμενα λαθροληψίας και άλλων κακόβουλων ενεργειών σχετιζόμενων με τις οικιακές υδατοπαροχές,
 • να μειώσει δραστικά το κόστος που σχετίζεται με το προσωπικό καταμέτρησης των ενδείξεων,
 • να αυξήσει την εισπραξιμότητά της μέσω της αύξησης των καταγεγραμμένων καταναλώσεων,
 • να μειώσει σημαντικά το ποσοστό των διαρροών και το χρόνο εντοπισμού τους,
 • να εξασφαλίζει τις ποσότητες εκείνες νερού που είναι ανά πάσα στιγµή ικανές να καλύπτουν το ζητούμενο επίπεδο κατανάλωσης, υπολογίζοντας και τη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης τους θερινούς μήνες ή τις περιόδους αιχμής,
 • να παρέχει την αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας, µέσα από ένα δίκτυο διανοµής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων κατοικιών στην περιοχή ευθύνης,
 • να διασφαλίζει τον απαιτούμενο έλεγχο καταλληλότητας νερού σε σημεία ιδιαίτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • Να μειώσει δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού,
 • να εξυπηρετεί τους καταναλωτές άµεσα και αποτελεσµατικά,
 • να παρέχει στους καταναλωτές εξελιγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
 • να μπορέσει να υιοθετήσει μια δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία,
 • να σχεδιάζει την µελλοντική ανάπτυξη του συστήµατος και
 • να εξασφαλίζει τα παραπάνω µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο και χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών καθώς η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό που το κόστος απόκτησής του δε θα μετακυληθεί στους χρήστες του δικτύου (τελικούς καταναλωτές).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αχτσιόγλου: Οι ευρωεκλογές είναι μία κρίσιμη αναμέτρηση στην οποία θα αποτυπωθεί η δυναμική μας

2η Συνεδρίαση Δ.Ε. – Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 – ώρα 10.00’ π.μ

Εθελοντική δράση από μικρούς δημότες της Καρδίτσας